روغن موتور سمند معمولی

برای انواع مدلهای سمند  (مدل بنزینی و مدل دوگانه سوز) انواع روغن موتور، روغن دنده، روغن هیدرولیک فرمان و ضدیخ به شرح زیر مطابق با دفترچه فنی توصیه میشود.

سمند در مدلهای ذیل به بازار عرضه شذه است که موتوز آنها یا از مدل XU7JPL3(4 سیلندر 8 سوپاپ)و یا موتور EF7 (4 سیلندر 16 سوپاپ)میباشد هر دو موتور دارای مدلهای گازسوز ( دوگانه سوز ) یا مدلهای بنزین سوز هستند.

سمند سورن نیز با هر دو  نوع موتور فوق به بازار عرضه شده است

مشخصات فنی سمند

مشخصات فنی مدلهای مختلف سمند

استاندارد آلایندگی سمند

یورو 3

نوع موتور سمند

XU7JP4/L3

و موتور EF7

حجم موتور پژو سمند

1761 سی سی در موتور XU7JP4/L3

و 1645 سی سی  در موتور EF7

روغن موتور مناسب سمند

سطح کیفیت روغن موتور سمند

API SL

API SM

سطح ویسکوزیته روغن موتور سمند

10W-40 برای سمند با موتور EF7

20W-50 برای سمند با موتور L3

ظرفیت(حجم)روغن موتورسمند

4.8لیتر با تعویض فیلتر برای سمند با موتور 1761 سی سی L3 با ویسکوزیته 20W-50 باسطح کیفی API SM/SL

برای انواع مدلهای سمند با موتور EF7 روغن موتور با ویسکوزیته 10W-40 وسطح کیفیت API SM با حجم 5.5 لیتر توصیه میشود

روغن موتورهای مناسب سمند

روغن موتور آیسین SN 10W40

روغن موتور آیسینSN 20W50

 

 

 

 

 

ضدیخ و مایع خنک کننده مناسب سمند

ظرفیت(حجم)مایع خنک کننده سمند

6.6 لیتر

برای سمند مایع خنک کننده و ضدیخ و ضدجوش پیشنهاد میشود که با ترکیب 50 درصد آب رادیاتور مناسب و همرنگ ضدیخ استفاده شود.

روغن دنده و واسکازین مناسب سمند

نوع گیربکس سمند

گیربکس دستی BE3

سطح کیفیت روغن دنده سمند

SAE 75W-80یا 80W-90

سطح ویسکوزیته روغن دنده مناسب سمند

API GL-5

حجم روغن دنده پژو سمند

1.9 لیتر

روغن دنده های مناسب سمند

 

 

 

 

 

 

روغن هیدرولیک فرمان  DEXRON II یا   ATF IIو ظرفیت آن برابر  1.2 لیتر است.

ظرفیت شیشه شور سمند  برابر 3.3 لیتر است

 روغن ترمز سمند با مشخصه DOT-4 میباشد و در 20000 کیلومتر سرریز گردد ظرفیت روغن ترمز سمند برابر .5 لیتر است

روغن موتور سمند بین 7000 تا 10000 کیلومتر تعویض گردد

روغن دنده سمند در هر 60000 کیلومتر تعویض گردد

انواع مختلف سمند

سمند  معمولی:

.موتور آن از نوع XU7JP3بوده (8 سوپاپ و 4 سیلندر) با موتور 1761 سی سی و درجه ویسکوزیته روغن موتور آن  20W-50  و سطح کیفی آن SL  یا SM وحجم روغن موتور آن 4.8 لیتر میباشد.

سمند SE

با موتور آن XU7J4P/L3  با تعداد 8 سوپاپ است حجم موتور آن 1761 سی سی میباشد 

سمند سریر

با موتور 1905 سی سی و گیربکس 5 دنده دستی و 8 سوپاپ میباشد

 

سمند LX: بنزینی و دوگانه سوز

با موتور 1761 سی سی و سیستم سوخت رسانی انژکتوری با پاشش نقطه ای است. گیربکس آن 5 دنده دستی و  در دو مدل بنزین سوز و گازسوز تولید شده است .

سمند  EF7

با موتور 1645 سی سی 16 سوپاپ بوده و پایاه گاز سوز آن نیز وجود دارد

سمند سورن ELX

سورن با دو موتور 1761 سی سی که روغن موتور آن 4.8 لیتر با مشخصات 20W-50 و دیگری با موتور 1645 سی سی EF7 دارای 16 سوپاپ 5 دنده دستی و روغن موتور آن 5.5 لیتر با مشخصات 10W-40 SM  میباشد