صفحه مخصوص روغنها، فیلترهاو لوازم مصرفی کیا SL2400   (روی لینک ذیل کلیک کنید)  MYCARLUBS.COM
«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا » https://t.me/KiaLubricants

در جدول ذیل اطلاعات روغن موتور و سایر روان کننده های  کیا اسپوریتج مدل2013گردآوری شده است كيا اسپورتيج مدل 2013 با دو موتور بنزيني MPI  (موتور 2400 سی سی)  و T-GDI( موتور 2000 سی سی توربو) توليد و عرضه شده است 

مشخصات فنی کیا اسپورتیج مدل 2013
 تعداد سیلندر   کیا اسپورتیج
 تعداد سوپاپ  کیا اسپورتیج
موتور MPI موتور T-GDIحجم موتور  کیا اسپورتیج  و مدل موتور آن مدل 2013
                                             مشخصات روغن موتور مناسب  کیا اسپورتیج مدل 2013
سطح کیفیت روغن موتور  کیا اسپورتیج  
ویسکوزیته روغن موتور  کیا اسپورتیج مدل 2013  
ظرفیت(حجم) روغن موتور  کیا اسپورتیج مدل 2013  
روغن موتورهای مناسب  کیا اسپورتیج مدل2013
  بررسی، مقایسه و خرید آنلاین کالاهای مصرفی KIA  جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675  
    لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن موتور مناسب کیا اسپورتیج SL موتور 2400  مدل 2011 تا 2016(محصول شماره 1)  
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن موتور مناسب کیا اسپورتیج SL موتور 2400  مدل 2011 تا 2016(محصول شماره 2)    
«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا »  https://t.me/KiaLubricants مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای کیا تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره 09129338675   ارسال رایگان تمام کشور
مشخصات روغن دنده اتوماتیک کیا اسپورتیج مدل 2013
مشخصات و حجم روغن دنده(روغن گیربکس)کیا اسپورتیج مدل 2013 با گيربكس دستي موتور 2000سی سی با گيربكس دستي سطح کیفیت  درجه ویسکوزیته  ظرفيت 
موتور 2400سی سی با گيربكس دستي سطح کیفیت  درجه ویسکوزیته ظرفيت 
روغن دنده های مناسب  کیا اسپورتیج مدل 2013 گیربکس دستی
   بررسی، مقایسه و خرید آنلاین کالاهای مصرفی KIA  جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675  
  مشخصات و حجم روغن دنده(روغن گیربکس)کیا اسپورتیج مدل 2013 با گیربکس اتوماتیک موتور 2400 سی سیبا گيربكس اتوماتيك  سطح کیفیت :  ظرفيت:  موتور 2000 سی سی با گيربكس اتوماتيك ظرفیت :   سطح کیفیت :  نکات مهم: روغن دنده اتوماتيك در هر 60000كيلومترتعويض گردد
 بررسی، مقایسه و خرید آنلاین کالاهای مصرفی KIA  جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675  
  لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن گیربکس مناسب کیا اسپورتیج SL موتور 2400  مدل 2011 تا 2016(محصول شماره 1)    
 لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن گیربکس مناسب کیا اسپورتیج SL موتور 2400  مدل 2011 تا 2016(محصول شماره 2)    
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن گیربکس مناسب کیا اسپورتیج SL موتور 2400  مدل 2011 تا 2016(محصول شماره 3)  
«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا »  https://t.me/KiaLubricants مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای کیا تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره 09129338675   ارسال رایگان تمام کشور
روغن ترمز  کیا اسپورتیج مدل 2013
سطح کیفیت و ظرفيت روغن ترمز  کیا اسپورتیج:   با حجم 
روغن ترمزهای مناسب  کیا اسپورتیج مدل 2013
 بررسی، مقایسه و خرید آنلاین کالاهای مصرفی KIA    جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675  
  لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترمز مناسب کیا اسپورتیج SL موتور 2400  مدل 2011 تا 2016(محصول شماره 1)  
 لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترمز مناسب کیا اسپورتیج SL موتور 2400  مدل 2011 تا 2016(محصول شماره 2)  
 لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترمز مناسب کیا اسپورتیج SL موتور 2400  مدل 2011 تا 2016(محصول شماره 3)  
«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا »  https://t.me/KiaLubricants مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای کیا تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره 09129338675   ارسال رایگان تمام کشور
مایع خنک کننده(ضدیخ)  کیا اسپورتیج مدل 2013
حجم مایع خنک کننده  کیا اسپورتیج مدل 2013  
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم ضدیخ مناسب کیا اسپورتیج SL موتور 2400  مدل 2011 تا 2016(محصول شماره 1)      
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم ضدیخ مناسب کیا اسپورتیج SL موتور 2400  مدل 2011 تا 2016(محصول شماره 2)    
«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا »  https://t.me/KiaLubricants مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای کیا تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره 09129338675   ارسال رایگان تمام کشور
ضد یخ (مايع خنك كننده) مناسب کیا اسپورتیج مدل 2013
 بررسی، مقایسه و خرید آنلاین کالاهای مصرفی KIA  جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675  
روغن هیدرولیک فرمان  کیا اسپورتیج مدل 2013
 بررسی، مقایسه و خرید آنلاین کالاهای مصرفی KIA  جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675  
  «کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا »  https://t.me/KiaLubricants مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای کیا تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره 09129338675   ارسال رایگان تمام کشور  
مشخصات روغن دیفرانسیئل و روغن ترانسفر کیا اسپورتیج مدل 2013
روغن دیفرانسیئل عقب کیا اسپورتیج مدل 2013با مشخصات و حجم ذیل میباشد درجه ویسکوزیته:  سطح کیفیت : ظرفیت و حجم روغن دیفرانسیئل عقب:  
بررسی، مقایسه و خرید آنلاین کالاهای مصرفی KIA  جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675    
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن دیفرانسیل مناسب کیا اسپورتیج SL موتور 2400  مدل 2011 تا 2016(محصول شماره 1)
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن دیفرانسیل مناسب کیا اسپورتیج SL موتور 2400  مدل 2011 تا 2016(محصول شماره 2)
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن دیفرانسیل مناسب کیا اسپورتیج SL موتور 2400  مدل 2011 تا 2016(محصول شماره 3)
«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا »  https://t.me/KiaLubricants مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای کیا تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره 09129338675   ارسال رایگان تمام کشور
مشخصات روغن جعبه ترانسفر کیا اسپورتیج مدل 2013
درجه ویسکوزیته:   سطح کیفیت : ظرفیت و حجم:  روغن جعبه ترانسفر در هر 75000 كيلومتر تعويض گردد
 بررسی، مقایسه و خرید آنلاین کالاهای مصرفی KIA  جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675  
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترانسفر مناسب کیا اسپورتیج SL موتور 2400  مدل 2011 تا 2016(محصول شماره 1)
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترانسفر مناسب کیا اسپورتیج SL موتور 2400  مدل 2011 تا 2016(محصول شماره 2)
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترانسفر مناسب کیا اسپورتیج SL موتور 2400  مدل 2011 تا 2016(محصول شماره 3)
«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا »  https://t.me/KiaLubricants مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای کیا تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره 09129338675   ارسال رایگان تمام کشور  
 

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *