لینک مشاهده و خریدصفحه مخصوص  روغنها، فیلتر و لوازم مصرفی کیا سورنتو 3300  (روی لینک ذیل کلیک کنیدMYCARLUBS.COM
«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا »https://t.me/KiaLubricants

کیا سورنتو مدل 2008 با دو موتور 3300 و 3800 سی سی عرضه شده است

مشخصات  فنی كيا سورنتو مدل 2008
نوع موتور  كيا سورنتو:موتور 3300 سي سي 6سیلندر خطی 24 سوپاپ با استاندارد آلايندگي يورو4 با حجم 3342 سی سی (3.3 L) دو ديفرانسيئل 4WD   موتور 3800 سي سي 6 سيلندر  با حجم دقيق موتور 3778 سي سي  
مشخصات روغن موتور توصیه شده كيا سورنتو مدل 2008
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن موتور کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 1)
 لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن موتور کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 2)
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن موتور کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 3)
«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا » https://t.me/KiaLubricantsمشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای کیاتلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره09129338675  ارسال رایگان تمام کشور
روغن دنده مناسب  كيا سورنتو مدل 2008
نكيا سورنتو مدل 2008 با گيربكس اتوماتيك ميباشدگيربكس اتوماتيك كيا سورنتو مدل 2008 موتور 3300 سي سي  و 3800 سي سي مدل A5SR2ميباشد هر دو موتور 3300 و 3800 سی سی به صورت 4WD و 2WD عرضه شده است
روغن دنده های مناسب  كيا سورنتو مدل 2008
 جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675 
 لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن گیربکس کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 1)
 لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن گیربکس کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 2)
«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا » https://t.me/KiaLubricantsمشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای کیاتلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره09129338675  ارسال رایگان تمام کشور
روغن ترمز كيا سورنتو مدل 2008
سطح کیفی روغن ترمز  و روغن کلاچ  كيا سورنتو:   توجه:روغن ترمز کیا سورنتو را در  هر 64000 کیلومتر یا  32 ماه تعویض نمایید
روغن ترمزهای مناسب  كيا سورنتو مدل 2008
  جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675 
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترمز کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 1)
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترمز کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 2)
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترمز کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 3)
«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا » https://t.me/KiaLubricantsمشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای کیاتلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره09129338675  ارسال رایگان تمام کشور
مشخصات روغن هیدرولیک فرمان کیا سورنتو مدل 2008
روغن هیدرولیک فرمان كيا سورنتو مدل 2008سطح کیفیت:
  جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675  
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن هیدرولیک فرمان کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 1)
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن هیدرولیک فرمان کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 2)
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن هیدرولیک فرمان کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 3)
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن هیدرولیک فرمان کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 4)
«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا » https://t.me/KiaLubricantsمشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای کیاتلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره09129338675  ارسال رایگان تمام کشور
مایع خنک کننده(ضدیخ)  كيا سورنتو مدل 2008
لینک خرید و مشاهده مشخصات ضدیخ و مایع خنک کننده موتور اصلی برای کیا سورنتو موتور 3300 سی سی مدل 2006 و 2007 و 2008 و 2009
  جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675 
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم ضدیخ کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 1)
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم ضدیخ کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 2) 
«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا » https://t.me/KiaLubricantsمشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای کیاتلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره09129338675   ارسال رایگان تمام کشور
مشخصات روغن جعبه ترانسفر كيا سورنتو مدل 2008
روغن ترانسفر  كيا سورنتو مدل 2008 مدل  4WDبا مشخصه ATF DEXRON III و برابر1.42 ليتر ميباشد توجه:روغن جعبه ترانسفر را در هر 32000 کیلومتر یا 16 ماه تعویض نمایید
  جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675 
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترانسفرکیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 1)
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترانسفرکیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 2)
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترانسفرکیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 3)
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترانسفرکیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 4)
«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا » https://t.me/KiaLubricantsمشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای کیاتلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره09129338675    ارسال رایگان تمام کشور
مشخصات روغن دیفرانسیئل کیا سورنتو مدل 2008
روغن ديفرانسيئل جلو  كيا سورنتو  مدل 2008:درجه ویسکوزیته  : روغن ديفرانسيئل عقب  كيا سورنتو  مدل 2008:  نکات مهم:روغن دیفرانسیئل کیا سورنتو را در هر 32000 کیلومتر یا 16 ماه تعویض نمایید
  جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675 
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن دیفرانسیل کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 1)
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن دیفرانسیل کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 2)
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن دیفرانسیل کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 3)
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن دیفرانسیل کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 4)
«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا » https://t.me/KiaLubricantsمشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای کیاتلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره09129338675  ارسال رایگان تمام کشور
فیلتر بنزین کیا سورنتو را در هر 48000 کیلومتر تعویض نماییدفیلتر هوا را در هر25000 کیلومتر تعویض نمایید   

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *