معایب موتورهای گازسوز و دوگانه سوز در ایران

دریک  نظرسنجی در مورد دلایل استفاده از خودروهای دوگانه سوز 68درصد از مشتریان دلیل اصلی انتخاب خودروهای دوگانه سوز خود را استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف بنزین عنوان کرده اند.
برمبنای نظرسنجی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، 34درصد مشتریان خودروهای دوگانه سوز، کم شدن قدرت و شتاب موتور و 31درصد کمبود جایگاه های سوخت گیری CNG را مشکل اساسی استفاده از این نوع خودروها می دانند.برپایه نتایج این نظرسنجی، ناسازگاری سوخت گاز با موتور خودرو و آسیب رساندن به آن نیزاز زبان 23درصد مشتریان خودروهای گازسوز به عنوان یکی از علل نارضایتی عنوان گردیده است.از سایر کاستی های اشاره شده مشتریان می توان به جاگیر بودن مخزن گاز، پایین بودن ایمنی خودروهای دوگانه سوز و محدود بودن تعمیرگاه های مجاز برای تعمیر این گونه خودروها اشاره کرد.از سوی دیگر 43درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی، قیمت پایین سوخت خودروهای دوگانه سوز و کمتر مصرف شدن بنزین و 12درصد نیز کاهش آلودگی هوا را مزیت اصلی این خودروها می دانند.در همین بخش 16درصد از مشتریان بر این عقیده اند که خودروهای دوگانه سوز هیچ مزیت خاصی نسبت به خودروهای بنزینی ندارند.براساس این نظرسنجی، خواسته عمومی مشتریان از سیاستگذاران صنعت خودرو در خصوص خودروهای دوگانه سوز، افزایش تعداد جایگاه های سوخت گاز طبیعی، ارتقای کیفیت خودروها و طراحی موتور پایه گازسوز با بهره گیری از استاندارد بین المللی است.

دانستنيها