جدول APIروغن موتورهای دیزلی

 

جدول ویژگی های روغن های موتورهای دیزلی در سطوح مختلف کیفی بر اساس طبقه بندی API

سطوحی که با رنگ قرمز مشخص شده اند از رده خارج بوده و نبایستی مصرف گردند،سطوح زرد نیز لازم است استفاده نگردند ولی سطوحی که با رنگ سبز مشخص شده اند، مورد تایید انجمن نفت آمریکاAPI بوده و جهت مصرف در خودروهای دیزلی توصیه میگردند.

سطح کیفیت

بازه زمانی

مشخصات کیفی

CA

1950ـ 1940

در موتورهای دیزلی سبک (غیر سوپر شارژ) و با شرایط کارکرد معمولی استفاده می شود.

 سوخت این موتور ها حاوی مقادیر کمی گوگرد است و سوختی با کیفیت نسبتاً بالا بحساب می آید.

 روغن با این سطح مرغوبیت از خوردگی یاتاقان ها و تشکیل رسوب در بدنه جلوگیری می کند.

در حال حاضر از این روغن استفاده نمی شود مگر این که توسط شرکت سازنده توصیه شود.

CB

برای استفاده در موتورهای دیزلی سال های 1960ـ 1949 توصیه شده و در حال حاضر«منسوخ شده است»

در موتورهای دیزلی با شرایط کارکرد متوسط استفاده می شود که سوخت آن ها کیفیت مناسبی ندارد.

روغن با این سطح کیفیت از موتور در برابر سائیدگی و تشکیل رسوب جلوگیری می کند.

سوخت موتورهایی که از این روغن استفاده می کنند حاوی گوگرد بیشتری نسبت به موتورهایی است که از روغن CA استفاده می کنند.

CC

برای استفاده در موتورهای دیزلی سال 1961 به بعد توصیه شده و در حال حاضر «منسوخ شده است»

از این روغن می توان در موتورهای دیزلی معمولی، توربوشارژ و سوپر شارژ استفاده کرد که تحت شرایط معمولی، متوسط و سخت کار می کنند. روغن با این سطح کیفی از تشکیل رسوب در موتورهای دیزلی در درجه حرارت های بالا جلوگیری می کند و از یاتاقان ها نیز در برابر زنگ زدگی و خوردگی محافظت می کند. از روغن های CC در بعضی از موتورهای بنزینی با شرایط کاری سخت نیز استفاده می شود در حال حاضر از این روغن ها استفاده نمی شود مگر این که توسط شرکت سازنده موتور توصیه شود.

CD

برای استفاده در موتورهای دیزلی سال 1955 به بعد توصیه شده و در حال حاضر «منسوخ شده است»

 

حاوی مواد افزودنی ضد خوردگی، ضدسایش و مواد افزودنی پاک کننده است. در موتورهای دیزلی معمولی، توربو شارژ و سوپر شارژ که تحت شرایط سخت کار می کنند و حاوی سوخت هایی با درصد گوگرد بالا هستند، استفاده می شود. این سطح کیفی از روغن در درجه حرارت های بالا از یاتاقان ها در برابر خوردگی و همینطور از تشکیل رسوب جلوگیری می کند.

CD-II

برای استفاده در موتورهای دیزلی دو زمانه در سال های 1996ـ 1987 توصیه شده و در حال حاضر «منسوخ شده است»

از این سطح کیفیت در موتورهای دیزلی دو زمانه که در شرایط سخت کار می کنند استفاده می شود. این روغن ها حاوی کلیه ویژگی های روغن هایی با سطح کیفی CD هستند و برای کار در شرایط سخت فرموله شده اند.

CE

برای استفاده د رموتورهای دیزلی سنگین در سال های 1987ـ 1980 توصیه شده و در حال حاضر «منسوخ شده است»

از این سطح کیفیت در موتورهای دیزلی توربوشارژ و سوپرشارژ که تحت شرایط بار زیاد در سرعت های کم و یا زیاد کار می کنند، استفاده می شود.

از نظر کنترل میزان مصرف روغن، کنترل میزان اکسید شدن و رسوب روی پیستون و همین طور سایش سیلندرها، استفاده از این روغن ها در موتورهای مدرن و با راندمان زیاد بسیار مناسب است. کلیه آزمایشات موتوری مربوط به سطح کیفیت CD و همینطور آزمایش های موتوری (NTC400)Cummins و Mack EO-K/2 بر روی این روغن انجام شده است.

CF

برای استفاده در موتورهای دیزلی در سال 1994 معرفی شده و در حال حاضر «همچنان مورد استفاده قرار می گیرد».

روغن موتور مناسب برای دیزل های سنگین سوپرشارژ، توربوشارژ و یا معمولی است.

در دیزل هایی که از سوخت های باکیفیت های مختلف (مثلاً بیش از 5/0 درصد گوگرد» استفاده می کنند کاربرد دارد.

 این سطح کیفی از روغن به طور موثری باعث کنترل رسوب روی پیستون، سایش و خوردگی یاتاقان هایی از جنس مس می شود.

بجای روغن های CD وce می توان از این سطح کیفیت نیز استفاده کرد.

CF-2

برای استفاده در موتورهای دیزلی دو زمانه در سال 1994معرفی شده است و در حال حاضر«همچنان مورد استفاده قرار می گیرد».

برای کنترل میزان رسوب و خراشیدگی سیلندر از این سطح کیفی استفاده می شود. از این روغن می توان به جای روغن با سطح کیفیCD-2 نیز استفاده کرد ولی در صورت نیاز به استفاده از این روغن به جای سطوحCF وcf-4باید آزمون های موتوری مربوطه گذارنده شود.

CF-4

برای استفاده در موتورهای دیزلی سنگین در سال 1990 معرفی شده و در حال حاضر «همچنان مورد استفاده قرار می گیرد.

یک روغن چند درجه ای مناسب برای دیزل های توربوشارژ چهار زمانه با شرایط کاری سخت است. مانند روغن CE است و نسبت به آن از نظر مصرف روغن و تمیزی پیستون در شرایط بهتری قرار دارد. علاوه بر گذراندن آزمون های ذکر شده برای سطح کیفیت CE، این روغن همچنین آزمون Caterpillar IK را نیز می گذارند. این روغن ها از نظر زیست محیطی آلودگی کمتری ایجاد می کنند و می توان به جای روغن های CC،CD،CE از آن ها استفاده کرد.

CG-4

برای استفاده در موتورهای دیزلی چهار زمانه در سال 1994 معرفی شده و در حال حاضر «همچنان مورد استفاده قرار می گیرد»

روغن با این سطح کیفیت برای استفاده در موتورهای دیزلی چهار زمانه با دور بالا و شرایط سخت مناسب است. سوخت این دیزل ها کمتر از 5/0 درصد گوگرد دارد این سطح کیفیت کنترل بسیار موثری در تشکیل رسوب روی پیستون در درجه حرارت های بالا، سایش، خوردگی، کف کردن، مقاومت در برابر اکسید شدن و تجمع ذرات کربنی در موتور دارد. موتورهایی که استانداردهای EPA (1994) برای آن ها الزامی است از این روغن استفاده می کنند. از این روغن می توان به جای روغن با سطوح کیفی CF-4، CE، CD استفاده کرد.

CH-4

برای استفاده در موتورهای دیزلی سنگین و چهار زمانه در سال 1998 معرفی شده است و در حال حاضر «همچنان مورد استفاده قرار می گیرد.»

این سطح کیفیت برای موتورهای دیزلی سنگین و سوپرشارژ و توربوشارژ با دور بالا که دارای شرایط سخت کارکرد هستند مناسب است. استفاده از این روغن ها بخصوص برای موتورهایی که باید استاندارد آلودگی سال 1999 را بگذراند بسیار مناسب است. سوخت دیزل هایی که از این روغن استفاده می کنند معمولاً بیش از 5/0 درصد گوگرد دارد. به جای روغن با سطح کیفی CG-4،CF-4 ،CE و CD می توان از CH-4 استفاده کرد.

CI-4

برای استفاده در موتورهای دیزلی سبک، متوسط و سنگین در سال 2002 معرفی شده و در حال حاضر «همچنان مورد استفاده قرار می گیرد»

این روغن مخصوص موتورهای دیزلی سبک، متوسط و سنگینی است که در آن هاا از گازهای خروجی خنک شده از اگزوز به جای اکسیژن استفاده می شود (EGR) (Recirculation Exhaust Gas) و به این ترتیب حدود 50 درصد از اکسیدهای نیتروژن خروجی کاسته می شود. این روغن همچنین در حال حاضر استانداردهای «دود خروجی» که در سال 2004 تدوین شده است را داراست. روغن های با این سطح کیفیت به منظور مقابله با اسیدهای حاصل از NOx دارای خاصیت بازی بیشتری هستند و برای استفاده دیزل هایی که سوختشان حداکثر 05/0درصد گوگرد دارد مناسبند. به جای سطح کیفیCD، CE، CF-4، CG-4، CH-4می توان از CI-4 استفاده کرد.

CJ-4

 جدیدترین سطح کیفی روغنهای دیزل که توسط API  معرفی شده است.

 

 

 

دانستنيها