روغن موتور دیزلی CD-50

 


CD 50  روغن موتور دیزلی  مونوگرید بوده که  با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین ( سوپر شارژ و توربو شارژ)   تولید گردیده است.

 خواص ویژه:

·         خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی مناسب 

·         خاصیت ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور

·         اثرات پاک کنندگی و معلق کنندگی بالا که منجر به کاهش دوده و رسوب از سطح موتورميگردد

·         قلیائیت بالا برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسید های تولید شده بر اثر احتراق داخلی در سوختهای دیزلی با در صد گوگرد بالا و در نتیجه افزایش عمر روغن

 CD-50 DIESEL ENGINE OIL

 CD-50 DIESEL ENGINE OIL is high quality, multi-purpose heavy duty engine lubricant, formulated from advanced technology base oil & a balanced additive system. It is specifically engineered for performance super –charged and turbo-charged engines operating under severe conditions. 

 

Physical specifications of CD-50 engine oil

Test method

quantity

tests

ASTM  D-1298

.8926

Density @ 15°c, kg/m3

ASTM D-445

19.48

Kin Vis. @100°C(Cst)

ASTM D-445

190.15

Kin Vis. @ 40°C (Cst)

ASTM D-2270

117

Viscosity Index

ASTM D-97

-18

Pour Point (°C)

ASTM D-92

236

Flash Point (°C)

ASTM D-2896

10.25

TBN,mgKOH/g

 Performance levels:

API CD/SE

ISIRI 6279

MIL-L 45199B(serie3)

Notice:

Keep out of reach of children.

Avoid contact with skin and eyes

 Wash hands thoroughly with soap and water after use

 

 

 

دانستنيها