معرفی موتور EF7

در این مبحث، به معرفی موتور EF7 می پردازیم که در تعداد زیادی از خودورهای گروه خودروسازی ایران خودرو استفاده میشود.

 

صفحه2

صفحه3

 

دانستنيها