دنده هیپوئیدی و روغن دنده آن

 

دندههاي هيپوئيد و مشخصات آنها (hypocycloidal axle)
يک دندهي هيپوئيد، مشابه دندههاي مخروطي مارپيچ است،به استثناي اينکه مرکزدوران محورها با يکديگر تقاطع ندارند و محور پينيون  (pinion)نمیتواند محور دندههاي بزرگ راقطع کند. اين نوع دندهها بيشتر در ديفرانسيل چرخ عقب اتومبيل مورد استفاده قرار ميگيرند.
دندههاي هيپوئيد ترکيبي ازحرکات غلتشي با فشار دندانهاي بالاي دندههاي مخروطي مارپيچ و حرکات لغزشي دندههاي حلزوني هستند. روانکار و  روغن دنده مورد استفاده در اين دندهها حاوی افزودنیهای روانساز و ضدخوردگی هستند تا بتوانند فشارهاي زياد دندانهها و سرعت مالشی بالای آنها را تحمل کنند.
تحت شرايط سخت عملکرد (حرکات غلتشي توام با لغزش و فشار دندانهای بالا) و بارهاي سنگين، اين دندهها به علت شکل خاص خود باعث يک لغزش اضافي بين دندهها و در نتيجه اصطکاک زياد و سرعت لغزشي بالا ميشوند. بنابراين دندههای هيپوئيدبهطورجدی در معرض خراشيدگي و فشار هستند، به همين دليل در اين نوع دندهها نياز به استفاده از روغنهای حاوی مقادير زياد یا فزودنیهای فشارپذير و مقاوم در برابر خراشيدگی است.

تشکيل يک لايه‌ی روغن بر روی سطوح تماس دندانه‏های دنده باعث به حداقل‌رسيدن و يا جلوگيري از تماس خشک فلز- فلز می‏شود.
همه‌ی روغن‌دنده‏ها بايد داراي ويژگي‏هايي مانند فشارپذيری بالا، سازگاري با کاسه‏نمدها، خاصيت جلوگيری از زنگ‏زدگی، تعويض راحت دنده، خاصيت انتقال نيرو و روانکاری باشند.

براساس طبقه بندی API روغن دنده با سطح کیفی API GL-4 و API GL-5 در دنده های هیپوئیدی استفاده میشود.


 

 

دانستنيها