مدیران خودرو

 

حجم روغن موتور mvm110

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای ام وی ام

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

20W-50 SL  2.9 Lit for 800 cc 

20w-50 SL 3.6 lit for 1100 cc

روغن موتور مناسب MVM 315

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای ام وی ام

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

SAE 10W40/5W40

API SN  

ظرفیت روغن موتور 3.9 لیتر

 روغن موتور مناسب MVM 530

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای ام وی ام

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

درجه ویسکوزیتهSAE 5W40

سطح کیفیت API SN

ظرفیت 5 لیتر 

روغن موتور مناسب mvm x33

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای ام وی ام

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

SAE 5W40, API SN

 روغن موتور 5 لیتر با تعویض فیلتر

  

 روغن موتور مناسب MVM 550

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای ام وی ام

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

درجه ویسکوزیتهSAE 5W40

سطح کیفیت API SN

ظرفیت 5 لیتر 

  

 روغن موتور مناسب چری تیگو5

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای چری

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

SAE 5W40, 10W40,,5W30

API SN , SM
حجم روغن موتور 4.3  لیتر

 

 روغن موتور چری x22

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای چری

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

API SN , SM

SAE 5W40, 5W30, 10W40
حجم روغن موتور 4.3  لیتر

 روغن موتور چری آریزو5

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای چری

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 
   
   

 

 

 

 

دانستنيها