جيلران موتور

روغن موتور جیلی امگراند emgrand X7

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای جیلی

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

موتور 1800 سی سی 3.5 لیتر

موتور 2000 سی سی 4 لیتر

موتور 2400 سی سی 4 لیتر

روغن موتور جیلی امگراندEC7

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای جیلی

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

10W-40 SM/SN برای مناطق  گرم

5w-30 , SN, برای هوای سرد

ظرفیت روغن موتور : 4 لیتر

روغن موتور جیلی امگراند EC7-RV

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای جیلی

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

10W-40 SM/SN برای مناطق  گرم

5w-30 , SN, برای هوای سرد

ظرفیت روغن موتور : 4 لیتر

   
 
 

 

 

دانستنيها