کرمان موتور

 

 

 روغن موتور لیفان X60

10W-40 SNنیمه سینتتیک

10W-40 SM نیمه سینتتیک

3.8 لیتر با تعویض فیلتر

 

 روغن موتور لیفان520

 

20W-50 SM

20W-50 SL 

3.8 لیتر

 

 روغن موتور مناسب لیفان 620

10W-40 SM

10W-40 SL

3.8 لیتر  

روغن موتور جک توجوی S3

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای جک

 (روی لینک ذیل کلیک کنید)

MYCARLUBS.COM

 زمستان 10w40 و تابستان20w50

موتور 1300 سی سی برابر 3 لیتر

موتور 1500 سی سی برابر 4 لیتر

روغن موتور JAC J5

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای جک

 (روی لینک ذیل کلیک کنید)

MYCARLUBS.COM

 روغن موتور, 10W-40 API SN 

روغن موتور API SM, 10W-40

روغن موتورموتور 1800 سی سی

برابر 3.5 لیتر نیمه سینتتیک

 

روغن موتور JAC J5 JAC J5 1500 CC

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای جک

 (روی لینک ذیل کلیک کنید)

 

MYCARLUBS.COM

 روغن موتور, 10W40 API SN 

روغن موتور API SM, 10W40 

روغن موتور موتور 1500 سی سی

4 لیتر نیمه سینتتیک

 روغن موتور مناسب جک S5

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای جک

 (روی لینک ذیل کلیک کنید)

 

MYCARLUBS.COM

SAE  5W30, 5W40, 10W30

6MT= 5.5 lit , 5MT=4.5 lit

 

روغن موتور لیفان X50

 10W-40 SN  3.8 lit

5W-30 SN 3.8 lit


 

 روغن موتور مناسب لیفان 820

 SN 5W40 برای مناطق سرد و معتدل

SN 10W40 برای مناطق و هوای گرم

 حجم روغن موتور 4 لیتر موتور 2400 سی سی

 

 

 

 

 

 

 

 

دانستنيها