عقاب افشان

 

بین شهری مدل 4212 کلاسیک 

 روغن موتور مناسب اتوبوس اسكانيا

15w-40 CI-4

بین شهری مدل 4212 مارال

روغن موتور مناسب اتوبوس بين شهري اسكانيا مارال

15w-40 CI-4

بین شهری مدل 4212 مارال LX

 

 LXروغن موتور مناسب اتوبوس اسكانيا مارال 

15W-40 CI-4

بین شهری مدل درسا

 روغن موتور مناسب مناسب اتوبوس اسكانيا درسا

 15w-40 CI-4 

شهری مدل 3112

 

شهری مدل آرین

 

شهری مدل پارسا

 

اتوبوس اهدای خون

 

دانستنيها