پارس خودرو

 

روغن موتور مناسب مگان 

5.4 lit 10w-40 SN, SM  موتور 2000 سی سی 

4.8 lit 10w-40 SN , SM  موتور 1600 سی سی 

روغن موتور مناسب نيسان مورانو

 

روغن موتور 5w-30 SN با حجم 4.8 لیتر

 
  

روغن موتور مخصوص لوگان تندر ال 90

روغن موتور نیمه سینتتیک با حجم 4.8 لیتر

API SN & SAE 10W-40

API SM & SAE 10W-40 

روغن موتور مناسب نیسان ماکسیما

 روغن موتور 5w-30 SN با حجم 4.8 لیتر

 

 

روغن موتور مناسب نيسان رونیز

   10W-40 SN ,SM با حجم 4.1 لیتر مناطق سرد

 20W-50 SN, SMبا حجم  4.1 لیتر مناطق گرم

 

روغن موتور مناسب نيسان پيكاپ

  10W-40 SN, SMبا حجم  5 لیتر مناطق سرد

 20W-50 SN , SMبا حجم 5لیتر مناطق گرم

 

روغن موتور مناسب نيسان تیانا NISSAN TEANA

SN, 5W-30, 4.6 lit مناطق معتدل و سرد

SN, 5W-40, 4.6 lit مناطق گرم

 

روغن موتور نیسان قشقایی

 SN 5W-30برای موتورهای بنزینی

SN 5W-40  برای موتورهای گازوئیل سوز

روغن موتور لوگان تندر ال 90 و تندر پارس

 

 

روغن موتور نیمه سنتتیک با حجم 4.8 لیتر

SM 10W-40 ,4.8 lit

    SN 10W-40, 4.8 lit 

روغن موتور رنو ساندرو

SN & SM 10W-40 ,4.8 lit مناطق معتدل و گرم

SN & SM 5W-40 ,4.8 lit مناطق سرد 

   
 

دانستنيها