سايپا

 روغن موتور مناسب پراید

روغن موتور با سطح کیفیت SG,SJ,SL,SM,SN

ویسکوزیته 2W50 و حجم روغن موتور 3.5 لیتر

برای موتور یورو 4 روغن موتور 10W40

 روغن موتور پراید132 روغن موتور مناسب پراید صبا، 132، 141 و نسیم

 روغن موتور با سطح کیفیت SG,SJ,SL,SM,SN

ویسکوزیته 2W50 و حجم روغن موتور 3.5 لیتر

برای موتور یورو 4 روغن موتور 10W40

 روغن موتور تیبا/ تیبا هاچ بک

SN 10W40 نیمه سنتتیک 3.4 لیتر

SM 10W40 نیمه سنتتیک 3.4 لیتر 

SL 10W40 نیمه سنتتیک 3.4 لیتر

 روغن موتور مناسب ساینا

 SN 10W40 نیمه سنتتیک 3.4 لیتر

SM 10W40 نیمه سنتتیک 3.4 لیتر

SL 10W40 نیمه سنتتیک 3.4 لیتر

 

 روغن موتور برلیانس H230

صفحه مخصوص روغنها، فیلترها و لوازم مصرفی  برلیانس H230

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

............................

««تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره 09129338675

.................................

MYCARLUBS.COM

 روغن موتور مناسب برلیانس H330

.............................................

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

09129338675

 ............................................

 صفحه مخصوص روغنها، فیلترها و لوازم مصرفی برلیانس H330 

روی لینک ذیل کلیک کنید

.................................

خرید آنلاین

MYCARLUBS.COM

 

روغن موتور برلیانسV5

 صفحه مخصوص روغنها، فیلتر ها و لوازم مصرفی برلیانس V5

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

 ............................................

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

09129338675

 ................................................

MYCARLUBS.COM

کلیک کنید 

لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم روغن ها و فیلترهای برلیانس V5 

 روغن موتور رنو کولئوس

 SN 5W30  5.1 لیتر تمام سنتتیک موتور 2500 CC

SM 5W30  7.4 لیتر تمام سنتتیک موتور2000 CC

 روغن موتور مناسب وانت ریچ

 SM 20W50 مینرال 6لیتر

SL 20W50 مینرال 6لیتر

روغن موتور وانت پادرا

 

 روغن موتور مناسب چانگان     GHANGAN CS35

صفحه مخصوص روغنها، فیلترها و لوازم مصرفیی چانگان CS35 

 (روی لینک ذیل کلیک کنید)

MYCARLUBS.COM

......................

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

09129338675

 لینک مستقیم مشاهده و خرید روغنها، فیلترها و لوازم مصرفی چانگان CS35

روغن موتور چانگان ایدو EADO

..................................................

صفحه مخصوص روغنها، فیلترها و لوازم مصرفی چانگان ایدو

 (روی لینک ذیل کلیک کنید)

MYCARLUBS.COM

...............................

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

09129338675

لینک مستقیم مشاهده و خرید روغنها، فیلترهاو لوازم مصرفی  چانگان ایدو  EADO

 روغن موتور مناسب زانتیا

 SN 10W40 نیمه سنتتیک 3.8لیتر

SM 10W40 نیمه سنتتیک 3.8لیتر

 روغن موتور مناسب زوتی اریو S300

 روغن موتور SN 10W40 با حجم 4 لیتر

روغن موتور SN 5W30 با حجم 4 لیتر

 

روغن موتور مناسب برلیانسH320

.......................................................

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای خودروهای برلیانس

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

 ......................................................

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

09129338675

........................................

MYCARLUBS.COM

روغن موتور سایپا کوییک
 SN 10W40 نیمه سنتتیک 3.4 لیتر

SM 10W40 نیمه سنتتیک 3.4 لیتر

SL 10W40 نیمه سنتتیک 3.4 لیتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانستنيها