سايپا ديزل

 

کامیون کشنده  -  VolVo FH480 4x2

 

 15W-40 CI4

روغن موتور مناسب ولوو

 

 

کامیونهای کشنده  -  VolVo FH440 4x2 

 

روغن موتور  15W-40 CI-4 EIII

Mobil Delvac MX ESP 10W-30

Mobil Delvac MX ESP 15W-40

بدون فیلتر 33 لیتر و با فیلتر حدود 37 لیتر 

کامیونهای کشنده  -  VolVo FH440 6x4

 

 VolVo FH440 6x4 Full Trailer

 

Dongfeng T375 4x2

 روغن موتور مناسب دانگ فنگ

20w-50 CI4

 Dongfeng T375 6x4  

 روغن موتور مناسب دانگ فنگ

20w-50 CI4

 Kaveh KT420 6x4
 
ولوو اف ام FM440 6x4   TIPPER (D13A)  

 FM440روغن موتور مناسب ولوو  

15W-40 EIII CI-4

حجم روغن موتور ولوو اف ام 37 لیتر(با تعویض فیلتر)

ظرفیت مایع خنک کننده 38 لیتر و ظرفیت روغن دنده 13.5لیتر 

 FM440 6x6  
 
 FM440 8x4  

 15w-40 CI-4

37 lit

روغن دنده 13.5 لیترو حجم مایع خنک کننده موتور 42لیتر و روغن دیفرانسیئل 21.5 لیتر

رنو ميدلام Renault Midlum 4x2  

 روغن موتور رنو ميدلام

15w-40  CI-4

80W-90 GL-4روغن گيربكس

80W-90 GL-5روغن اكسل

 Dongfeng D270 4x2  
 
 Dongfeng D375 6x4  

 حجم روغن موتور دانگ فنگ 34 لیتر

 15W-40 CI-4ازنوع 

80W-90روغن دیفرانسیئل با حجم 16لیتر با ویسکوزیته  

75W-90وروغن دنده با حجم  19 لیتر ازنوع

 Dongfeng D375 8x4  
 
 FM440 6x4  
 
 FM440 8x4  
 
 FM330 4x2  
 
 Renault Midlum 4x2  
 
 Renault Midlum 4x2  
 
 Renault Midlum 6x2  
 
 Renault Midlum 6x2 ADR  
 
 Dongfeng R270 4x2  
 
 Aumark 4x2 6.5 ton  
 
 Aumark 4x2 8.5 ton  
 
 VolVo FH16 6x4 Full Trailer  
 

دانستنيها