شورلت (Chevrolet)

 

   روغن موتور شورلت کورت Z06   Corvette Z06

 SN 5W30  تمام سنتتیک

موتور 6000 سی سی برابر 5.2 لیتر

موتور 6000 سی سی z5 برابر 5.7لیتر

موتور 7000 سی سی برابر 7.6 لیتر

روغن موتور شورلت تاهو   chevy tahoe

 

 روغن موتور شورلت سونیک Sonic Sedan

 

 روغن موتور شورلت کامارو  Camaro Coupe

 

روغن موتور شورلت تراورس  Traverse

 

 روغن موتور شورلت آوالانچه Avalanche

 
روغن موتور مناسب شورلت مالیبو

موتور 2000 سی سی

SN 5W-30

حجم روغن موتور 4.7 لیتر

 روغن موتور شورلت كاپتيوا  
 
   
 

دانستنيها