مازراتی (Maserati)

  

Grancabrio

 روغن موتور مناسب مازراتی گرنکابیرا

5W-30 SN

 5w-40 SN

Grancabrio MC

 روغن موتورمناسب مازراتی گرانکابیار مدل ام سی

 5W-30 SN

5W-40 SN

 Granturismo

روغن موتور مازراتی گرن توریسمو

5W-30 SN

5W-40 SN

Granturismo Sport

 روغن موتور مناسب مازراتی گرن توریسمو اسپرت

 5W-30 SN

5W-40 SN

GranTurismo MC Stradale

 روغن موتور مناسب گرن توریسمو 

5W-30 SN,

5W-40 SN

MC Sport Line

 

Quattraporte

 روغن موتور مناسب مازراتی کواتروپورته

5W-30 SN,

 5W-40 SN

Quattraporte S

 Sروغن موتور مناسب مازراتی کواترو پورته 

 5W30 SN,

5W-40 SN

Quattraporte Sport GT S

روغن موتور مناسب مازراتی کواتروپورته اسپرت جی تی اس

 5w-30 SN,

 5w-40 SN

 

 
 

 

دانستنيها