نیسان (Nissan)

  

روغن موتور نیسان آلتیما   Altima Sedan

MYCARLUBS.COM

  درجه ویسکوزیته SAE 5W30

 سطج کیفیت API SN 

 

   Altima Coupe  روغن موتور نیسان آلتیما کوپه 

MYCARLUBS.COM     

 SN 5W-30 fully synthetic

Z Coupe  روغن موتور نیسان Z کوپه  

MYCARLUBS.COM     

 SN 5W-30 fully synthetic 4.9 lit

GT-R  روغن موتور نیسان جی تی آر 

MYCARLUBS.COM

  SN 5W-30 fully synthetic

Leaf روغن موتور نیسان لیف

MYCARLUBS.COM  

  SN 5W-30 fully synthetic

روغن موتور مناسب نیسان ماکسیما

MYCARLUBS.COM

SN, 5W30, 4 lit, engine 3000 cc 

SN, 5W30, 4.8 lit,engine 3500 cc

 

Murano Crosscabriolet

  SN 5W-30 fully synthetic

 روغن موتور نیسان سنترا Sentra

MYCARLUBS.COM

  SN 5W-30 fully synthetic

 روغن موتور نیسان ورسا  Versa Sedan

MYCARLUBS.COM

  SN 5W-30 fully synthetic

روغن موتور نیسان زد رود استار  Z Roadster

MYCARLUBS.COM

  SN 5W-30 fully synthetic

روغن موتور نیسان آرمادا Armada

MYCARLUBS.COM

  SN 5W-30 fully synthetic

ظرفیت روغن موتور6.2 لیتر

روغن موتور نیسان کوب Cube

MYCARLUBS.COM

  SN 5W-30 fully synthetic

روغن موتور نیسان فرانتیر Frontier

MYCARLUBS.COM

  SN 5W-30 fully synthetic

روغن موتور نیسان جوک Nissan juke

MYCARLUBS.COM

API SN , SAE 5W-30

برای مدل NISMO RS برابر 4.3 لیتر

برای مدل غیر NISMO RS برابر 4.5 لیتر 

Pathfinder

MYCARLUBS.COM

 روغن موتور مناسب نيسان پت فايندر

SAE 5W-30 SN , SAE 5W-40 SN

ظرفيت روغن موتور نيسان پت فايندر برابر 4.8 ليتر است.

Quest

MYCARLUBS.COM

  SN 5W-30 fully synthetic

Rogue

MYCARLUBS.COM

  SN 5W-30 fully synthetic

Xterra

MYCARLUBS.COM

روغن موتور مناسب نيسان اكسترا

 5W-40 SN

 5W-30 SN

ظرفيت روغن موتور نيسان اكسترا برابر 5.2 ليتر ميباشد 

Titan

MYCARLUBS.COM

  SN 5W-30 fully synthetic

روغن موتور نیسان ان وی 1500 NV 1500

MYCARLUBS.COM

  SN 5W-30 fully synthetic

روغن موتور نيسان تیانا NISSAN TEANA

MYCARLUBS.COM

  SAE 5W30 درجه ویسکوزیته روغن موتور 

و سطح کیفیت API SN تمام سینتتیک

روغن موتور مناسب نيسان مورانو

MYCARLUBS.COM

 
   
   
 

دانستنيها