تویوتا(toyota)

روغن موتور مناسب تویوتا یاریس

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

 

MYCARLUBS.COM

5w30 SN  با حجم 3.7 لیتر موتور1500 سی سی

5w40 SN  با حجم 3.7 لیتر موتور1500 سی سی

روغن موتور مناسب تویوتا کرولا

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

SN 5W-30  با حجم 4.2 لیتر موتور 1800 سی سی

SN 5W-40  با حجم 4.2 لیتر موتور 1800 سی سی

روغن موتور تویوتا ماتریکس

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM 

1800 CC, SN 5W30 , 4.4 lit

2400 CC, SN 5W30,    4 lit

روغن موتور مناسب تویوتا کمری 

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

 

MYCARLUBS.COM

3500 CC, SN 5W30 , 6.1 lit

2500 CC, SN 5W30, 4.4 lit

2400 CC, SN 5W30, 4.3 lit

  روغن موتور تویوتا سیناSienna

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

 

MYCARLUBS.COM

SN 5W30 , 6 litبرای زمستان و مناطق سرد

SN 5W40 , 6 lit برای تابستان و مناطق گرم

روغن موتور مناسب تویوتا آوالون   Avalon

SN 5W30 , 6 litبرای زمستان و مناطق سرد

SN 5W40 , 6 lit برای تابستان و مناطق گرم

روغن موتور تویوتا کمری هیبرید

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

SN 0W20 با حجم 4.4لیتر

SN 5W20 با حجم 4.4 لیتر

SN 5W30 با حجم 4.4 لیتر

روغن موتور تویوتا آوالون هیبرید   Avalon Hybrid

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 

 

 

 

روغن موتور تویوتا اینوا toyota innova

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 

 

 روغن موتور تویوتا هایلندر هیبرید Highlander Hybrid

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 

 

روغن موتور تویوتا پریوس  Prius

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 

API  SN , SAE 0W-20,

ظرفیت روغن موتور 4.2 لیتر

روغن موتور تویوتا پریوس سی Prius c

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 

 

 

 روغن موتور تویوتا پریوس پلاگین هیبرید Prius Plug-in Hybrid

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 

 

 روغن موتور تویوتا پریوس وی Prius v

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 

 

روغن موتور مناسب تویوتا RAV4

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 

 2500 cc= 4.4 lit ,5W-30 & 0W-20 SN

3500 CC= 6.1 LIT 5W-30 &10W-30 SN

 

 روغن موتور مناسب تویوتا اف جی کروزر  FJ Cruiser

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

API SN

SAE 0W-20

6.1 lit

 روغن موتور تویوتا ونزا Venza

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 

 

روغن موتور تویوتا هایلندر Highlander

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 

 

 روغن موتور تویوتا 4 رانر 4Runner

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 

روغن موتور تویوتا سکویا Sequoia

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 

 

روغن موتور مناسب تویوتا پرادو

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

 

MYCARLUBS.COM

SN/SM 5W30 , 5.2 litبرای زمستان و مناطق سرد

SN/SM 5W40 , 5.2 lit برای تابستان و مناطق گرم

روغن موتور تویوتا لندکروزر VXR

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 

 5W-30 SN  7.2 lit

با حجم موتور 4700 سی سی 

روغن موتور تویوتا تاکوما  Tacoma

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 

روغن موتور تویوتا توندرا Tundra

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 

روغن موتور تويوتا هايس toyota haice

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 
 

روغن موتور تویوتا لندکروزر

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 
 

 روغن موتور تویوتا هایلوکس

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 

روغن موتور تویوتا آریون

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM
 

روغن موتور تويوتا فورچونر

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM
 SAE 5W-30

SAE 0W-20

روغن موتور مناسب تویوتا جی تی 86   Toyota GT86

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای تویوتا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

 

MYCARLUBS.COM

SN 0W20 با حجم 5.4لیتر

SN 5W30 با حجم 5.4 لیتر

   
 

دانستنيها