روغن موتور مناسب 206 تیپ 5

با عرض سلام

از روغنهای زیر کدامیک مناسب 206 تیپ 5 است:

بهران سوپر پیشتاز

ایرانول 206

روغن ایساکو

متشکر از راهنمایی شما

حسین قربانی

 

ضمن تشکر

 

همه روغن موتورهای فوق برای خودرو شما مناسب نیستند روغن موتور مناسب پژو 206 تیپ 5 بهتر است ویسکوزیته 10W-40 یا 5W-40 با سطح کیفیت SL یا SM را داشته باشد.

روغن موتور ایرانول 206 در ظروف 3.5 لیتری بسته بندی شده  ولی حجم روغن موتور پژو 206 تیپ 5 3.75 لیتر میباشد ضمنا ویسکوزیته آن هم مد نظر قرار گیرد

روغن موتور های اسیاکو در سطوح کیفی و ویسکوزیته مختلفی بسته بندی میشوند لذا توجه داشته باشید که روغن موتور مناسب پژو 206 تیپ 5 بهتر است ویسکوزیته 10W-40 یا 5W-40 با سطح کیفیت SL یا SM را داشته باشد.

دانستنيها