لینک مشاهده و خریدصفحه مخصوص  روغنها، فیلتر و لوازم مصرفی کیا سورنتو 3300 

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا »

https://t.me/KiaLubricants

کیا سورنتو مدل 2008 با دو موتور 3300 و 3800 سی سی عرضه شده است

مشخصات  فنی كيا سورنتو مدل 2008

نوع موتور  كيا سورنتو:

موتور 3300 سي سي 6سیلندر خطی 24 سوپاپ با استاندارد آلايندگي يورو4 با حجم 3342 سی سی (3.3 L) دو ديفرانسيئل 4WD 

 

 

موتور 3800 سي سي 6 سيلندر  با حجم دقيق موتور 3778 سي سي 

 

مشخصات روغن موتور توصیه شده كيا سورنتو مدل 2008

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن موتور کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 1)

 لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن موتور کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 2)

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن موتور کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 3)

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا » 

https://t.me/KiaLubricants

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای کیا

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

09129338675  

ارسال رایگان تمام کشور

روغن دنده مناسب  كيا سورنتو مدل 2008

نكيا سورنتو مدل 2008 با گيربكس اتوماتيك ميباشد

گيربكس اتوماتيك كيا سورنتو مدل 2008 موتور 3300 سي سي  و 3800 سي سي مدل A5SR2ميباشد 

هر دو موتور 3300 و 3800 سی سی به صورت 4WD و 2WD عرضه شده است

روغن دنده های مناسب  كيا سورنتو مدل 2008

 

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

 

 لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن گیربکس کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 1)

 لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن گیربکس کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 2)

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا » 

https://t.me/KiaLubricants

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای کیا

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

09129338675  

ارسال رایگان تمام کشور

روغن ترمز كيا سورنتو مدل 2008

سطح کیفی روغن ترمز  و روغن کلاچ  كيا سورنتو: 

 

 توجه:

روغن ترمز کیا سورنتو را در  هر 64000 کیلومتر یا  32 ماه تعویض نمایید

روغن ترمزهای مناسب  كيا سورنتو مدل 2008

 

 جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

 

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترمز کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 1)

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترمز کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 2)

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترمز کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 3)

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا » 

https://t.me/KiaLubricants

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای کیا

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

09129338675  

ارسال رایگان تمام کشور

مشخصات روغن هیدرولیک فرمان کیا سورنتو مدل 2008

روغن هیدرولیک فرمان كيا سورنتو مدل 2008

سطح کیفیت:

 

 جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

 

 

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن هیدرولیک فرمان کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 1)

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن هیدرولیک فرمان کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 2)

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن هیدرولیک فرمان کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 3)

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن هیدرولیک فرمان کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 4)

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا » 

https://t.me/KiaLubricants

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای کیا

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

09129338675  

ارسال رایگان تمام کشور

مایع خنک کننده(ضدیخ)  كيا سورنتو مدل 2008

لینک خرید و مشاهده مشخصات ضدیخ و مایع خنک کننده موتور اصلی برای کیا سورنتو موتور 3300 سی سی مدل 2006 و 2007 و 2008 و 2009

 

 جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

 

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم ضدیخ کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 1)

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم ضدیخ کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 2) 

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا » 

https://t.me/KiaLubricants

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای کیا

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

09129338675  

 

ارسال رایگان تمام کشور

مشخصات روغن جعبه ترانسفر كيا سورنتو مدل 2008

روغن ترانسفر  كيا سورنتو مدل 2008 مدل  4WDبا مشخصه ATF DEXRON III و برابر1.42 ليتر ميباشد

 

توجه:

روغن جعبه ترانسفر را در هر 32000 کیلومتر یا 16 ماه تعویض نمایید

 

 جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

 

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترانسفرکیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 1)

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترانسفرکیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 2)

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترانسفرکیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 3)

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترانسفرکیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 4)

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا » 

https://t.me/KiaLubricants

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای کیا

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

09129338675  

 

 

ارسال رایگان تمام کشور

مشخصات روغن دیفرانسیئل کیا سورنتو مدل 2008

روغن ديفرانسيئل جلو  كيا سورنتو  مدل 2008:

درجه ویسکوزیته  :

 

روغن ديفرانسيئل عقب  كيا سورنتو  مدل 2008:

 

 

نکات مهم:

روغن دیفرانسیئل کیا سورنتو را در هر 32000 کیلومتر یا 16 ماه تعویض نمایید

 

 جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

 

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن دیفرانسیل کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 1)

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن دیفرانسیل کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 2)

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن دیفرانسیل کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 3)

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن دیفرانسیل کیا سونتو 3300 مدل 2006 تا 2009 (محصول شماره 4)

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای کیا » 

https://t.me/KiaLubricants

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای کیا

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

09129338675  

ارسال رایگان تمام کشور

فیلتر بنزین کیا سورنتو را در هر 48000 کیلومتر تعویض نمایید

فیلتر هوا را در هر25000 کیلومتر تعویض نمایید  

 

 

 

دانستنيها