روغن موتور مناسب سانتافه3500 سی سی

 

صفحه مخصوص روغنها، فیلترهاو لوازم مصرفی هیوندای 3500

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 «کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای هیوندای »

https://t.me/HyundaiLubricants

 
 

مشخصات انواع روان کننده های سانتافه3500 سی سی  از قبیل روغن موتور، روغن دنده، روغن ترمز ، مایع خنک کننده به شرح جدول ذیل مطابق با دفترچه فنی خودرو گردآوری و معرفی میشود

 

مشخصات  فنی موتور هیوندای سانتافه با موتور 3500 سی سی

نوع موتور  هیوندای سانتافه

 

تعداد سیلندر هیوندای سانتافه

6 سیلندر خورجینی v6

تعداد سوپاپ هیوندای سانتافه

 24

حجم موتور  هیوندای سانتافه

3470 سی سی

مشخصات روغن موتور توصیه شده هیوندای سانتافه

سطح کیفیت روغن موتورهیوندای سانتافه

 

ویسکوزیته روغن موتور هیوندای سانتافه 

 

ظرفیت(حجم) روغن موتور هیوندای سانتافه

 

روغن موتور هیوندای سانتافه 2009، روغن موتور هیوندای سانتافه 3500 سی سی مدل 2010، روغن موتور هیوندای سانتافه 3500 سی سی مدل 2011، روغن موتور هیوندای سانتافه 3500 سی سی مدل 2012

روغن موتورهای مناسب هیوندای سانتافه

  لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن موتور مناسب سانتافه 3500 سی سی مدل 2009 تا 2012»(محصول شماره 1)
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن موتور مناسب سانتافه 3500 سی سی مدل 2009 تا 2012»(محصول شماره 2)
لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن موتور مناسب سانتافه 3500 سی سی مدل 2009 تا 2012»(محصول شماره 3)

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای هیوندای »

https://t.me/HyundaiLubricants

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای هیوندای

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

 

09129338675 

روغن دنده مناسب هیوندای سانتافه

نوع گیربکس هیوندای سانتافه

 

 محور محرک هیوندای سانتافه

 

کیفیت روغن دنده اتوماتیک سانتافه با موتور 3500 سی سی

 

حجم روغن دنده (واسکازین)سانتافه با دنده اتوماتیک مدل 3500 سی سی

 

روغن دنده های(واسکازین) مناسب هیوندای سانتافه

      

    لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن گیربکس مناسب سانتافه 3500 سی سی مدل 2009 تا 2012»(محصول شماره 1)

   لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن گیربکس مناسب سانتافه 3500 سی سی مدل 2009 تا 2012»(محصول شماره 2)

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای هیوندای »

https://t.me/HyundaiLubricants

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای هیوندای

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

 

09129338675 

روغن ترمز  هیوندای سانتافه

سطح کیفی روغن ترمز هیوندای سانتافه

 

 روغن ترمزهای مناسب هیوندای سانتافه

 

.لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترمز مناسب سانتافه 3500 سی سی مدل 2009 تا 2012»(محصول شماره 1)

.لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترمز مناسب سانتافه 3500 سی سی مدل 2009 تا 2012»(محصول شماره 2)

.لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترمز مناسب سانتافه 3500 سی سی مدل 2009 تا 2012»(محصول شماره 3)

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای هیوندای »

https://t.me/HyundaiLubricants

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای هیوندای

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

 

 

09129338675 

مایع خنک کننده(ضدیخ)   هیوندای سانتافه

حجم مایع خنک کننده هیوندای سانتافه

 

ضد یخ مناسب  هیوندای سانتافه

 

 

 لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم ضدیخ مناسب سانتافه 3500 سی سی مدل 2009 تا 2012»(محصول شماره 1)

 لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم ضدیخ مناسب سانتافه 3500 سی سی مدل 2009 تا 2012»(محصول شماره 2)

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای هیوندای »

https://t.me/HyundaiLubricants

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای هیوندای

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

 

 

 

09129338675 

روغن هیدرولیک فرمان   هیوندای سانتافه

  لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن هیدرولیک فرمان مناسب سانتافه 3500 سی سی مدل 2009 تا 2012»(محصول شماره 1)

 لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن هیدرولیک فرمان مناسب سانتافه 3500 سی سی مدل 2009 تا 2012»(محصول شماره 2)
 لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن هیدرولیک فرمان مناسب سانتافه 3500 سی سی مدل 2009 تا 2012»(محصول شماره 3)

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای هیوندای »

https://t.me/HyundaiLubricants

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای هیوندای

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره 

 

 

 

09129338675 

دانستنيها