روغن موتور نیسان ماکسیما مدل 2013

 
 

صفحه روغنها، فیلترهای و لوازم مصرفی نیسان ماکسیما

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 «کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای نیسان»

https://t.me/Nissan_Lubricants

مشخصات روان کننده های نیسان ماکسیما مدل 2013 در جدول ذیل گردآوری شده است

مشخصات فنی نیسان ماکسیما مدل 2013

VQ35DE

نوع موتور نیسان ماکسیما

6سیلندرخورجینی

تعداد سیلندر نیسان ماکسیما

16

تعداد سوپاپ نیسان ماکسیما

3498 سی سی یا 3500 سی سی مدل 2013

حجم موتور  نیسان ماکسیما 

                                مشخصات روغن موتور مناسبنیسان ماکسیما NISSAN MAXIMA مدل 2013

API SN

سطح کیفیت روغن موتورنیسان ماکسیما

 SAE 5W-30 برای مناطق سرد و معتدل

SAE 5W40 برای مناطق کرمسیری

ویسکوزیته روغن موتور نیسان ماکسیما

4.8 لیتر یا معادل 5.1 کوارتز

ظرفیت(حجم) روغن موتور  نیسان ماکسیما

روغن موتورهای مناسب نیسان ماکسیما مدل 2013

   
   
   
   

روغن دنده نیسان ماکسیماNISSAN MAXIMA مدل 2013

اتومات 4سرعته ومعمولی 5سرعته باضافه یک دنده عقب

نوع گیربکس  نیسان ماکسیما

 

محور محرک  نیسان ماکسیما

75W-90/GL-4   GL-5 برای دنده دستی

ATF CVT برای گیربکس اتوماتیک با ظرفیت10.2 لیتر

کیفیت روغن دنده  نیسان ماکسیما مدل 2013

 

حجم روغن دنده(روغن گیربکس)  نیسان ماکسیما 

روغن دنده های مناسب  نیسان ماکسیما مدل 2013

   
   
   
   

روغن ترمز نیسان ماکسیما   NISSAN MAXIMAمدل 2012

DOT-4

سطح کیفی روغن ترمز   نیسان ماکسیما  

 

حجم مایع ترمز نیسان ماکسیما

روغن ترمزهای مناسب  نیسان ماکسیما مدل 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

مایع خنک کننده(ضدیخ)  نیسان ماکسیما NISSAN MAXIMA

9.5 کوارتز یا معادل 9.2 لیتر

حجم مایع خنک کننده  نیسان ماکسیما    

ضد یخ مناسب   نیسان ماکسیما مدل 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

روغن هیدرولیک فرمان  نیسان ماکسیما NISSAN MAXIMA

ATF Dexron  III

حجم روغن هیدرولیک فرمان نیسان ماکسیما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانستنيها