روغن موتور نیسان مورانو مدل 2009

صفحه روغنها، فیلترهای و لوازم مصرفی نیسان مورانو Z51

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 «کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای نیسان»

https://t.me/Nissan_Lubricants

  نیسان مورانو مدل 2009

مشخصات موتور نیسان مورانو مدل 2009

 

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

کانال اختصاصی محصولات شرکت Nissan

@Nissan_Lubricants

 

مشخصات فیلتر روغن مناسب نیسان مورانو مدل 2009

کلیک کنید (محصول1)

لینک مشاهده مشخصات فیلتر روغن نیسان مورانو مدل 2009

کلیک کنید (محصول2)

لینک مشاهده مشخصات فیلتر روغن نیسان مورانو مدل 2009

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

کانال اختصاصی محصولات شرکت Nissan

@Nissan_Lubricants

فیلتر کابین نیسان مورانو مدل 2009

 کلیک کنید (محصول1)

لینک مشاهده مشخصات فیلتر کابین نیسان مورانو مدل 2009

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

کانال اختصاصی محصولات شرکت Nissan

@Nissan_Lubricants

فیلتر هوا نیسان مورانو مدل 2009

 کلیک کنید (محصول1)

لینک مشاهده مشخصات فیلتر هوا نیسان مورانو مدل 2009

 کلیک کنید (محصول2)

لینک مشاهده مشخصات فیلتر هوا نیسان مورانو مدل 2009

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

کانال اختصاصی محصولات شرکت Nissan

@Nissan_Lubricants

شمع موتور نیسان مورانو مدل 2009

کلیک کنید (محصول1)

لینک مشاهده شمع موتور نیسان مورانو مدل 2009

کلیک کنید (محصول2)

لینک مشاهده شمع موتور نیسان مورانو مدل 2009

کلیک کنید (محصول3)

لینک مشاهده شمع موتور نیسان مورانو مدل 2009

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

کانال اختصاصی محصولات شرکت Nissan

@Nissan_Lubricants

روغن دنده نیسان مورانو مدل 2009

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

کانال اختصاصی محصولات شرکت Nissan

@Nissan_Lubricants

فیلتر صافی گیربکس نیسان مورانو مدل 2009

 کلیک کنید (محصول1)

لینک مشاهده فیلتر صافی گیربکس نیسان مورانو مدل 2009

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

 کانال اختصاصی محصولات شرکت Nissan

@Nissan_Lubricants

روغن دیفرانسیئل مناسب نیسان مورانو مدل 2009

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

کانال اختصاصی محصولات شرکت Nissan

@Nissan_Lubricants

گریس نیسان مورانو مدل 2009

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

 کانال اختصاصی محصولات شرکت Nissan

@Nissan_Lubricants

روغن ترمز نیسان مورانو مدل 2009

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

کانال اختصاصی محصولات شرکت Nissan

@Nissan_Lubricants

لنت ترمز نیسان مورانو مدل 2009

 کلیک کنید (محصول1)

لینک مشاهده لنت ترمز جلو نیسان مورانو مدل 2009  

 کلیک کنید (محصول2)

لینک مشاهده لنت ترمز عقب نیسان مورانو مدل 2009

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

کانال اختصاصی محصولات شرکت Nissan

@Nissan_Lubricants

 

مایع خنک کننده (ضدیخ) نیسان مورانو مدل 2009

 کلیک کنید (محصول1)

لینک مشاهده سطح کیفیت و حجم ضدیخ نیسان مورانو مدل 2009

 

جهت مشاوره تهیه روانکارهای این خودرو پیامک بزنید 09129338675

کانال اختصاصی محصولات شرکت Nissan

@Nissan_Lubricants

روغن هیدرولیک فرمان مناسب نیسان مورانو مدل 2009

 حجم روغن هیدرولیک فرمان نیسان  مورانو

در هر بار سرویس و تعویض روغن  نیسان مورانو  حتما فیلتر روغن نیز تعویض شود.

روغن دیفرانسییل عقب نیسان مورانو  در هر 40000 مایل باید عوض شود.

گریس نیسان مورانو از نوع پایه لیتیم و با مشخصه NLGI NO-2 میباشد

روغن مخصوص سيستم خنك كننده نيسان  مورانو مدل 2009 با مشخصه R134a ميباشد

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

دانستنيها