روغن موتور نیسان پت فایندر

 

 

روغن موتور مناسب نیسان پت فایندر Nissan Pathfinder-2007))

مشخصات موتورنیسان پت فایندر

6سیلندر

نوع موتورهیوندای نیسان پت فایندر

6سیلندر

تعداد سیلندر هیونداینیسان پت فایندر

4عدد درهرسیلندر

تعداد سوپاپ هیونداینیسان پت فایندر

4لیتر

حجم موتورنیسان پت فایندر

                                                  مشخصات روغن موتور مناسب نیسان پت فایندر

API SM

سطح کیفیت روغن موتورنیسان پت فایندر

SAE 5W-30.SAE 5W-40

ویسکوزیته روغن موتورنیسان پت فایندر

5.1کوارتز معادل 4.8لیتر

ظرفیت(حجم) روغن موتورنیسان پت فایندر

Amsoil xl syntethic/Motosel 5w-40 SN

روغن موتورهای مناسب نیسان پت فایندر

روغن دنده نیسان پت فایندر

5دنده اتوماتیک

نوع گیربکس نیسان پت فایندر

 

محور محرک نیسان پت فایندر

SAE-GL4تمام سنتتیک

کیفیت روغن دنده نیسان پت فایندر

1.1پینت

حجم روغن دنده(روغن گیربکس) نیسان پت فایندر   

80W-90

روغن دنده های مناسب نیسان پت فایندر   

روغن ترمزنیسان پت فایندر

 

سطح کیفی روغن ترمز نیسان پت فایندر

 

روغن ترمزهای مناسب نیسان پت فایندر

مایع خنک کننده(ضدیخ) نیسان پت فایندر

 10.4کوارتز و10لیتر

حجم مایع خنک کنندهنیسان پت فایندر

 

ضد یخ مناسب نیسان پت فایندر

روغن هیدرولیک فرمان نیسان پت فایندر

 

حجم روغن هیدرولیک فرماننیسان پت فایندر

درنمایشگاه خودروآمریکادرسال 2004کمپانی نیسان نسل سوم پت فایندر Pathfinder))رادرمعرض دید بازدیدکنندگان قرارداد وازسال2005فروش این مدل راآغاز نمود.پت فایندر Pathfinder))بروی پلت فرم اف-آلفا F-Alpha platform))قراردارد که ازدیگرمحصولات کمپانی که دراین پلت فرم هستند می توان ازاینفینیتی-کیوایکس56نام برد.یکی ازپشترانه های درنظرگرفته شده برای این خودرو6سیلندرV))شکل بوده به حجم 4لیتر که قادربه تولید270اسب بخارنیرومیباشد.جیپ-گرندچروکیJeep Grand Cherokee)) وسوزوکی ایکس ال-7 ازرقبای پت فایندرمحسوب میشوند.

 

 

دانستنيها