روغن موتور پورشه كاين

 

«کانال تلگرام مخصوص دارندگان خودروهای پورشه »

https://t.me/

 

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای پورشه

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

09129338675 

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای پورشه

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

 
 

پورشه کاین یک خودروی لوکس متوسط با 5 سرنشین است که از سال 2002 در المان تولید میشود و در مدلهای cayenne و cayenne S و cayece GTS و cayenne S transsyberia طراحی شده است

مشخصات فنی پورشه کاین مدل 2010

 

شرکت سازنده

 

نوع موتور

بنزین

نوع سوخت

حجم موتور و تعداد سیلندر

 

مشخصات روغن موتور مناسب پورشه کاین مدل 2010

 

سطح کیفیت روغن موتور توصیه شده

 

 

 

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده

 

 

 

حجم روغن موتور با تعویض فیلتر

روغن موتورهای مناسب پورشه کاین مدل 2010

 

لینک خرید و مشاهده «حجم و سطح کیفیت روغن موتور پورشه کاین شش سیلندر مدل 2010» (محصول شماره 1)
        

لینک خرید و مشاهده «حجم و سطح کیفیت روغن موتور پورشه کاین شش سیلندر  مدل 2010» (محصول شماره 2)
        

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای پورشه

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

09129338675 

روغن ترمز مناسب پورشه کاین مدل 2010

سطح کیفیت روغن ترمز

 

 

دوره تعویض روغن ترمز

 

 

ظرفیت روغن ترمز

 

روغن ترمزهای مناسب

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترمز مناسب پورشه کاین 6 سیلندر 9PA مدل 2010(محصول شماره 1)

 

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن ترمز مناسب پورشه کاین 6 سیلندر 9PA مدل 2010(محصول شماره 2)

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای پورشه

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

09129338675 

مایع خنک کننده موتور (ضدیخ) پورشه کاین مدل 2010

 

 

ظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ) موتور

 

ضدیخ های مناسب پورشه کاین مدل 2010

 

 مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای پورشه

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

09129338675 

 

روغن جعبه دندهTRANSMISSION FLUID مناسب پورشه کاین مدل 2010

5 دنده دستی  

 

نوع گیربکس

 

دیفرانسیئل عقب

محور محرک

 

 

سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده)

 

 

حجم روغن دنده (روغن گیربکس) اتوماتیک

 

روغن دنده های مناسب پورشه کاین مدل 2010


 لینک خرید و مشاهده «حجم و سطح کیفیت روغن گیربکس پورشه کاین شش سیلندر مدل 2010» (محصول شماره 1)

 


 لینک خرید و مشاهده «حجم و سطح کیفیت روغن گیربکس پورشه کاین شش سیلندر مدل 2010» (محصول شماره 2)

 


 لینک خرید و مشاهده «حجم و سطح کیفیت روغن گیربکس پورشه کاین شش سیلندر مدل 2010» (محصول شماره 3)

 

مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای پورشه

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

09129338675 

روغن  هیدرولیک فرمان مناسب پورشه کاین مدل 2010

 

 

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن هیدرولیک فرمان مناسب پورشه کاین 6 سیلندر 9PA مدل 2010(محصول شماره 1)

 

 

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن هیدرولیک فرمان مناسب پورشه کاین 6 سیلندر 9PA مدل 2010(محصول شماره 2)

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن هیدرولیک فرمان مناسب پورشه کاین 6 سیلندر 9PA مدل 2010(محصول شماره 3)

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن هیدرولیک فرمان مناسب پورشه کاین 6 سیلندر 9PA مدل 2010(محصول شماره 4)

لینک خرید و مشاهده «سطح کیفیت و حجم روغن هیدرولیک فرمان مناسب پورشه کاین 6 سیلندر 9PA مدل 2010(محصول شماره 5)

 مشاوره و تامین فیلترها ، روغنها، لنت و شمع خودروهای پورشه

تلگرام، واتساپ، آیگپ، پیامک، مشاوره

09129338675 

 

روغن دنده دستی       در هر50000 کیلومتر تعویض گردد

روغن دنده اتوماتیک        در هر50000 کیلومتر تعویض گردد

روغن هیدرولیک فرمان      در هر20000 کیلومتر تعویض گردد

فیلتر بنزین       در هر10000 کیلومتر تعویض گردد

روغن موتور        در هر50000 تا 7000  کیلومتر تعویض گردد

 در هر بار تعویض روغن موتور؛ فیلتر روغن نیز تعویض گردد

مایع خنک کننده(ضدیخ)       در هر50000 کیلومتر(2 سال) تعویض گردد

شمع های    در هر20000 کیلومتر تعویض گردد

ظرفیت شیشه شور پورشه کاین مدل 2010 برابر 7.5 لیتر است

 

 

 

 

 

دانستنيها