روغن موتور رنو لندر 440

 

روغن موتور رنو لندر440

مشخصات موتور رنو  لندر440

شرکت خودروسازی آریا دیزل

کارخانه سازنده رنو لندر

پریمیومRenault premium 440

مدل

 

نوع موتور رنو لندر

 

نوع سوخت رنو لندر

10810 سی سی

حجم موتور رنو لندر

6 سیلندر توربو شارژ و اینترکولر

تعداد سیلندر رنو لندر

24 سوپاپ

تعداد سوپاپ رنو لندر

 

سیستم سوخت رنو لندر

EURO III

استاندارد آلایندگی رنو لندر

روغن موتور مناسب رنو لندر

API CI4

سطح کیفیت روغن موتور توصیه شدهرنو لندر

SAE 15W40

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده رنو لندر

 

کیفیت روغن توصیه شده براساس استاندارد خودرو سازی اروپا

نیمه سینتتیک

نوع روغن پایه روغن رنو لندر

36 لیتر

حجم روغن موتور رنو لندر با تعویض فیلتر

15W-40 CI-4

روغن موتور مناسب رنو لندر

روغن ترمز مناسب رنو لندر

 

 نوع روغن ترمز رنو لندر

 

دوره تعویض روغن ترمز رنو لندر

 

حجم روغن ترمز رنو لندر

 

نوع ترمز پیشنهادی رنو لندر

 

ضدیخ پیشنهادی رنو لندر

44 لیتر

حجم ضدیخ یا مایع خنک کننده موتور رنو لندر

جعبه دنده zf آلمان model 16s 2220 TO

نوع جعبه دنده رنو لندر

 

سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده)رنو لندر

 

حجم روغن دنده (روغن گیربکس)رنو لندر

 

روغن دنده های پیشنهادی رنو لندر

 

 روغن هیدرولیک(فرمان) رنو لندر

 

 

 

 

 

 

دانستنيها