روغن موتور رنو میدلام

 

روغن موتور مناسب رنو میدلام

مشخصات موتور رنو میدلام

شرکت خودروسازی آریا دیزل

کارخانه سازنده رنو میدلام

میدلام Renault midlum 280 18

مدل

DX 17

نوع موتور رنو میدلام

گازوئیل

نوع سوخت رنو میدلام

 

حجم موتور رنو میدلام

6 سیلندر

تعداد سیلندر رنو میدلام

 

تعداد سوپاپ رنو میدلام

 

سیستم سوخت رنو میدلام

EURO III

استاندارد آلایندگی رنو میدلام

روغن موتور مناسب رنو میدلام

API CI4

سطح کیفیت روغن موتور توصیه شدهرنو میدلام

SAE 15W-40

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده رنو میدلام

 

کیفیت روغن توصیه شده براساس استاندارد خودرو سازی اروپا

نیمه سینتتیک

نوع روغن پایه روغن رنو میدلام

27.5 لیتر

حجم روغن موتور رنو میدلام با تعویض فیلتر

 

روغن موتور مناسب رنو میدلام

روغن ترمز مناسب رنو میدلام

 

 نوع روغن ترمز رنو میدلام

 

دوره تعویض روغن ترمز رنو میدلام

 

حجم روغن ترمز رنو میدلام

 

نوع ترمز پیشنهادی رنو میدلام

 

ضدیخ پیشنهادی رنو  میدلام

21.5 لیتر

حجم ضدیخ یا مایع خنک کننده موتور رنو میدلام

 

نوع جعبه دنده رنو میدلام

 

سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده)رنو میدلام

9.5 لیتر

حجم روغن دنده (روغن گیربکس)رنو میدلام

 

روغن دنده های پیشنهادی رنو میدلام

 

 روغن هیدرولیک(فرمان) رنو میدلام

رنو میدلام با استاندارد آلایندگی یورو 5 دارای ظرفیت روغن 24 لیتر است.

 

 

 

 

 

 

دانستنيها